Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich van de algemeen fysiotherapeut door zijn specifieke kennis van aandoeningen bij kinderen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Bij ons in de praktijk heeft Yvonne van Breda-Haagsma de specialisatie kinderfysiotherapie. Het leren van motorische vaardigheden verloopt in elke leeftijdsfase op een andere wijze. Motorische stoornissen gaan vaak gepaard met cognitieve of leerproblemen, stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of met gedragsstoornissen. Daarom beschikt de kinderfysiotherapeut over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Ook vraagt de behandeling van jonge kinderen specifieke technische vaardigheden.

Reden van verwijzing

Er zijn diverse redenen om een kind te verwijzen of aan te melden voor Kinderfysiotherapie. Onderstaand ziet u enkele voorbeelden van kinderfysiotherapeutische indicaties/verwijzingen:

 • De asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding, afgeplat hoofd)
 • Kinderen met Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL)
 • Huilbaby’s
 • Kinderen met afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek
 • Kinderen met vertraagde algehele ontwikkeling/syndromen
 • Kinderen met aangeboren hartafwijkingen
 • Kinderen met Cerebrale Parese/Spasticiteit
 • Kinderen met orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet)
 • Kinderen met pré- en dysmaturiteit
 • Kinderen met ademhalingsafwijkingen
 • Kinderen met houterige motoriek (DCD)
 • Kinderen met bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
 • Kinderen met schrijfproblemen
 • Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Kinderen met houdingsproblematiek, o.a. scoliose
 • Kinderen met incontinentieklachten
 • Kinderen met hoofdpijnklachten en/of nekklachten
 • Kinderen met overgevoeligheid voor tastprikkels

Onderzoek

Als uw met u uw kind voor de eerste afspraak komt, zal uw kind eerst onderzocht worden. Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek begint met vragen over de voorgeschiedenis. Belangrijke vraag is de hulpvraag van u of van uw kind. Ook wilt de kinderfysiotherapeut weten wat er tot nu toe al gebeurd is op het gebied van onderzoek en behandeling. Zo nodig wordt er gebruik gemaakt van motorische testen en observatielijsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: General movements (GM’s), Alberta Infant Movement Scale (AIMS), Movement Assesment Battery for Children (ABC-test), Denver Ontwikkelings Schaal (DOS II) de Bayley , de beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschriften (BHK), Visual Motor Integration (VMI).  

Behandeling

Kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt de optimale ontwikkeling van het kind en richt zich op de ontwikkeling van het bewegend functioneren, oftewel de motoriek. In de regel vindt de kinderfysiotherapeutische behandeling van zuigelingen en peuters in de thuissituatie plaats. Daarnaast is in de praktijk een ruime oefenruimte met voldoende ontwikkelingsmateriaal en spelmateriaal.

Therapie achtergrond

Yvonne heeft in haar opleiding kinderfysiotherapie geleerd om uit allerlei methoden, zoals NDT-therapie, Bobath-therapie, Vojta-therapie, sensomotore oefentherapie, sensorische integratietherapie etc. de juiste aspecten te gebruiken, gericht op u kind. De nadruk ligt voor elk kind op het functioneel oefenen in een betekenisvolle omgeving.

De therapie is gericht op de hulpvraag van u en/of uw kind. De aandacht gaat volledig naar de beperking of de problemen die u kind in het dagelijkse leven in zijn of haar omgeving ervaart (deelname aan de maatschappij zoals kinderdagverblijf, school, sportactiviteiten). Dit uitgangspunt binnen het huidige kinderfysiotherapeutische handelen is gerelateerd aan het standpunt van de International Classification of Function (ICF).

Contact met artsen en therapeuten

Yvonne onderhoudt contacten met huisarts, kinderarts, kinderneuroloog, kinderpsychiater, revalidatiearts, jeugdarts, school, onderwijsbegeleidingsdienst, pedagoog, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk etc.. Yvonne is bereikbaar op telefoonnummer 0223-619672 of per e-mail yvonnevanbreda@fysiotherapiesoembastraat.nl.

Meer informatie: www.nvfk.nl