Oncologie Fysiotherapie

Onze collega Els Captein is in opleiding tot oncologiefysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met kanker tijdens de verschillende fasen van het ziekteproces. 

 

Door kanker (behandelingen) kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Denk hierbij aan conditieverlies, (chronische) vermoeidheidsklachten, verlies van algehele kracht en pijnklachten. De oncologiefysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en training- en behandelingsmogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Er is ook aandacht voor de mogelijk bijkomende psycho- sociaal- maatschappelijke problemen. De fysiotherapeutische begeleiding kan tijdens of na de oncologische behandeling plaatsvinden. 

 

In de curatieve fase (beoogd tot genezing) is de therapie gericht op het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht en conditionele factoren, of de begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen. Ook is er aandacht voor de gevolgen van het ziekteproces voor u persoonlijk en binnen uw sociale situatie. De fysiotherapeutische begeleiding kan zowel tijdens als na de oncologische behandelingen plaatsvinden. 

 

In de palliatieve fase (wanneer er geen zicht meer is op genezing) leert de oncologie fysiotherapeut u omgaan met de beperkingen die het ziekteproces met zich meebrengt. Daarbij is de behandeling eveneens gericht op het opbouwen van conditie en verbeteren van functioneren. Tijdens de palliatieve fase staat uw kwaliteit van leven centraal. Dit geldt ook voor de laatste levensfase, waarin uw wensen en doelen steeds kunnen veranderen. Ook dan kan de oncologiefysiotherapeut begeleiding bieden om het functioneren zo optimaal mogelijk te houden. 

 

Voorlichting, (leefstijl) advies en het stimuleren van zelfmanagement is in alle behandelstadia onderdeel van de oncologiefysiotherapie. Voor meer informatie of een afspraak, neem contact op met Els Captein. Els is bereikbaar op telefoonnummer 0223-616467 en via de mail op elscaptein@fysiotherapiesoembastraat.nl